Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7313 f599
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaszoszana szoszana
Co, jeśli będę wkładał ręce między nogi kogoś innego, bo mróz? Ten sam mróz, te same ręce, nie Twoje nogi. Co wtedy? Odpowiedz mi proszę, co wtedy? Bo ja nie wiem.
http://non-writer.blogspot.com/2012/10/nie-wiem.html // ale ja już wiem. będzie mi ciągle zimno.
Reposted frometa eta viacountingme countingme
Jak można być kochaną, jak się ma takie dłonie?
Zawsze obgryzałam skórki. Całe życie trzymałam palce w ustach.
Całe życie.
— grochola
Reposted frommarysia marysia viacountingme countingme
3768 3d2b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacountingme countingme
B:Jak długo będziesz przeżywała rzeczy, które odeszły?
M:Do czasu gdy  wymienią mi serce.
— przewietrz duszę.
Reposted fromzenibyja zenibyja viacountingme countingme
3372 1102
Reposted frombvllshit bvllshit viacountingme countingme
2841 c442
Reposted fromcountingme countingme

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.

Nie wybaczę ci przyspieszonego bicia serca,
Gdy dzwonił - nie od ciebie - telefon,
Nie wybaczę ci słów - które mnie chciały
Tak - lekko

Odejdź. Słońce tłum ludzi wlecze trotuarem,
Ścina mnie lawa ulicy.
Nie ratuj mnie uśmiechem. Bruk twardy.
                                                     Bruk twardy.
Kamieniami pustkę nasycę.

— 'Odejdź' Anna Pogonowska
Reposted from100suns 100suns viacountingme countingme
Ten chłopiec przyjacielu przyszedł znikąd i wypełnił wszystkie moje myśli.
— Halina Poświatowska - Opowieść dla przyjaciela
Reposted fromhotlovedrama hotlovedrama viacountingme countingme
2853 5da0
Reposted frompengin pengin viacountingme countingme
8024 91cb
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viacountingme countingme
5550 9668
Reposted frometerycznie eterycznie viacountingme countingme
Czasami wolałabym, żebyśmy się nigdy nie spotkali. Może nie byłoby tych wszystkich pięknych chwil, ale też nie byłoby morza wypłakanych łez. Już dawno tyle nie płakałam.
Mój pesymizm wynika z tego, że jestem rozczarowany sobą i innymi. To powód, dla którego jestem egoistą, dla którego czasem krzywdzę ludzi, nie potrafię się odnaleźć, jestem rozkapryszoną cipą, która nigdy nie wie, czego chce i gównem, które musi samo dochodzić, o co mu w ogóle chodzi.
Reposted fromtwice twice viacountingme countingme
4217 21a1
Reposted from9agucha 9agucha viacountingme countingme
  Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.  
— Henning Mankell
Reposted fromIriss Iriss viacountingme countingme
6023 879a 500
wszystko jasne
Reposted frommissbrodka missbrodka viacountingme countingme
8713 12a5
Reposted fromOFFka OFFka viacountingme countingme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl